Public Zone Learning Zone Scientific Zone
About
Ecomar
Descartes prize

Norwegian

Hva er MAR-ECO?

Vi lever på den blå planet, men kjenner forbløffende lite til hva som lever i havet under de blå flater. Utforskningen av det marine dyreliv er i virkeligheten nettopp begynt, og det er først når vi tar i bruk moderne forskningsfartøyer og den ypperste teknologi at vi virkelig kan lære mer om økosystemene i havet.

Forskningsprogrammet Census of Marine Life tar denne situasjonen på alvor og utfordrer marinbiologene til å utnytte den ypperste teknologi til å vinne virkelig ny kunnskap i havområder vi kjenner lite til. Prosjektet MAR-ECO, som er et element i Census of Marine Life, tar utfordingen og skal studere dyrelivet langs havets store fjellkjeder.

Et internasjonalt forskningsprosjekt

MAR-ECO er et internasjonalt forskningsprosjekt som engasjerer forskere fra 16 nasjoner. Norge ved Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen koordinerer prosjektet som skal styrke kunnskapen om forekomst, utbredelse og økologi til dyr og dyresamfunn langs Den midtatlantiske rygg fra Island til Azorene. Den midtatlantiske rygg er den vulkanske fjellryggen midt i havet hvor ny havbunn dannes mens Europa og Amerika sakte beveger seg fra hverandre. Dyregruppene man skal studere er i første rekke fisk, krepsdyr, blekksprut og geléplankton (småmaneter o.a.) som lever ved bunnen eller i de frie vannmasser.

MAR-ECO skal benytte den ypperste observasjons- og samplingsteknologi for å takle utfordringene ved å arbeide på store dyp i vanskelig terreng. Dessuten skal moderne teknologi stilles til disposisjon for et internasjonalt tverrfaglig team av biologer, fysikere og ingeniører som sjelden får slike muligheter. En rekke land har stilt forskningsfartøyer til disposisjon, og i feltfasene 2003-2005 og 2007-2010 skal det gjennomføres en rekke vitenskapelige tokt. I 2004 ble det nye norske fartøyet FF G.O. Sars benyttet til et internasjonalt hovedtokt i to måneder, men også fartøyer fra Island, Russland, Tyskland, Storbritannia, USA og Portugal vil delta. I juni 2003 foregikk et russisk-amerikansk tokt med de bemannede forskningsubåtene MIR-1 og MIR-2 som dykket til 4500 m i områder aldri før besøkt av mennesker.

Bidrag til en bærekraftig internasjonal forvaltning

MAR-ECO skal gi ny grunnleggende viten som bidrag til en bærekraftig internasjonal forvaltning av både ressurser og biologisk mangfold. Et forent internasjonalt forskningsprogram har større gjennomslagskraft enn en nasjonal innsats i prosessen fram mot internasjonal enighet i ressurs- og miljøforvaltning.

MAR-ECO og Census of Marine Life er svært opptatt av forskningsformidling til et bredt publikum. Selv i planleggingsfasen har prosjektet fått en betydelig oppmerksomhet. Ekspedisjoner til ukjente havdyp og økosystemer er pirrende, både for forskningsmiljøene og allmennheten.

Følg med i resten av prosjektperioden fram til 2010 på www.mar-eco.no! Et datterprosjekt i Søratlanteren starter i 2009-2010.

 

Project summary in

  
German  
Norwegian 
 

Contact About Sitemamp Search